SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
ÖCKERÖ IF
HJÄRTA, RESPEKT & SAMMANHÅLLNING

Stiftelsen Dunross Fair Play
Stiftelsen Dunross Fair Play

Stiftelsen Dunross

Dunross tänker i många fall annorlunda – contrarian thinking– och ser därför ingen motsättning mellan mind/hjärna och heart/hjärta. I själva verket utgör de båda väldiga krafter, som mycket väl går att förena i det godas tjänst. Många ser begreppen som oförenliga, ståendes i skarp kontrast till varandra. Så är det inte för oss på Dunross. Det är lätt att bli teoretisk, men faktum är att vi funnit – i praktisk handling – vilken oerhörd kraft som finns i olika kombinationer av hjärta och hjärna.

På detta sätt ser vi en möjlighet att bidra till olika projekt i det godas tjänst med användning av dessa krafter.

 

Dunross modell kan beskrivas i följande punkter:

  • Syftet skall vara genuint gott.
  • Det skall finnas en dynamik i projektet, som gör att det finns en utpräglad vilja att driva det framåt och uppåt.
  • Projektet skall vara självgenererande.
  • Det skall finnas en organisation, som är dedikerad till uppgiften att underhålla dynamik och självgenerering.
  • Dunross skall och vill endast vara katalysator.
Syfte

Stiftelsen Dunross & Co är en stiftelse vars huvudsakliga ändamål är att främja barns och ungdomars vård och fostran samt lämna bidrag för undervisning och utbildning av barn och ungdomar. Därutöver skall Stiftelsen bedriva hjälpverksamhet bland behövande.

Det huvudsakliga ändamålet skall i första hand tillgodoses genom understödjande av befintlig och ungdomsverksamhet som bedrivs inom olika ideella föreningar och organisationer.

”Syftet är att främja barns och ungdomars vård och fostran samt lämna bidrag för undervisning och utbildning av barn och ungdomar.”

Syftet är att stiftelsens bidrag skall främja barn och ungdomars uppfostran bl.a. avseende frågor som rör människors lika värde, arbete mot mobbning, rasism och sexism samt att engagera föräldrarna i bidragstagarnas arbete i dessa frågor.

Stiftelsens förhoppning är att de föreningar som uppbär stöd gemensamt skall hjälpas åt att sträva för att utbilda barn och ungdomar, med idrotten som sammankopplande verktyg.

Värderingar och stödkriterier

Föreningar som bär Stiftelsen Dunross & Co’s logotype har 

gett sitt löfte att följa nedan angivna krav.

 

Ingen form av så kallad toppning ska ske i knattelag samt lag upp till och med tolv år. Med toppning avses i detta fall att ge barn förtur till match- och cupspel baserat på kompetens. Deltagande i matcher och cuper ska i denna ålder baseras på träningsflit och utifrån grundtanken att alla ska vara med.


• I äldre åldersklasser kan uttagning baserat på träning och kompetens ske förutsatt att alla bedöms utifrån samma grund och aldrig döms bort på förhand.


• Föreningen ska aktivt arbeta för att behandla alla individer lika och ge dem förutsättningar och möjlighet att utvecklas utifrån den egna kompetensen.


• Ledare i föreningen ska uppträda som föredöme och ge ungdomarna en positiv utbildning.


• Föräldrar med barn i föreningen ska uppträda som föredöme i samband med träning och match.


• Spelare i föreningen ska uppträda sportsmannamässigt på och vid sidan av planen.


• Föreningen ska motarbeta all form av mobbning, sexism och rasism.


• Föreningen ska vara ansluten till Riksidrottsförbundets regler mot sexuella övergrepp.


• Ingen form av användande av otillåtna prestationshöjande medel ska 
förekomma inom föreningens lag.


• Föreningen ska ha en barn- och ungdomspolicy som årligen 
presenteras för föreningens ledare.


Vill du vara med och stötta Stiftelsen Dunross & Co? 
Läs mer på stiftelsendunross.se Värderingar & stödkriterier

 

Stiftelsen Dunross & Co | Box 53187 - 400 15 Göteborg - 031-743 33 00 - info@stiftelsendunross.se | stiftelsendunross.se