Klubbinfo
Öckerö IF

Bildad 1935
Föreningsnummer 4663-15
Adress Box 1047
Postadress 475 22 Öckerö
Kanslist Camilla Lidström
Kontorsdagar Vardagar
Öppettider 09 - 16:30
Telefon 0736-265092
E-post ockeroif@telia.com
Hemsida http://www.öckeröif.se
PlusGiro 620459-8
Bankgiro 309-9447
Organisationsnummer 857201-9696